ثبت ورود و خروج

برای ثبت ساعات ورود و خروج و مرخصی کارمندان در سیستم, ابتدا از لیست کشویی باز شده شخص مود نظر را انتخاب می کنید

و در صورت نیاز  توضیحاتی را درج می نمایید

اگر کارمند شما تقاضای مرخصی داده است در این فیلد مدت مرخصی تقاضا شده را تنظیم می کنید

و ساعت خروج کارمند از محل کار را تعیین می نمایید

دقت داشته باشید هنگام خروج کارمند از محل کار , مرخصی ایشان را در سیستم ثبت کنید

در صورتی که ساعات ورود و خروج متداول  کارمندان را درج می کنید فیلد میزان مرخصی ساعتی را نادیده گرفته و زمان ورود کارمند را انتخاب می کنید

پس از آن تاریخ را مشخص نموده

و در آخر با کلیک بر روی دکمه ی ورود و خروج  اطلاعات مورد نظرتان را در سیستم ثبت می کنید