گزارش حضور و غیاب

اگر شما صاحب شرکتی باشید گاهی لازم می شود شرح کاملی از ساعات کاری کارمندان خود را بررسی نمایید

این گزارش می تواند برای محاسبه ی حقوق کارمندان قراردادی به شما کمک کند

ویا حتی شما را از انضباط کارمندانتان آگاه سازد

برای این کار کافی است فرد مورد نظر را انتخاب کرده و بازه ی زمانی خاصی را تعیین نمایید

سپس بر روی دکمه ی اعمال گزارش کلیک کنید تا لینک دریافت گزارش چاپی برای شما فعال شود

بر روی آن کلیک کرده تا گزارش را مشاهده و در صورت لزوم چاپ نمایید