ساخت سریال محصولات

بهتر است هر محصولی در فروشگاه سریال منحصر به فردی داشته باشد
 
به تعداد محصولاتی که می خواهید برای آن ها سریال درج کنید عددی را وارد کرده  و برای ساخت سریال بر روی کلید خروجی اکسل کلیک می کنید
 
فایل اکسلی در سیستم شما ذخیره می شود  که به تعداد دلخواه شما سریال در آن درج شده است