تنظیمات سیستم عضویت خبرنامه

در قسمت تنظیمات می توانید پیغام هایی که می خواهید در مواقع تایید؛ انصراف، انتظار یا خوش امد گویی به اعضای خبرنامه گفته شود را مشاهده و ویرایش کنید.

 همچنین سیستم جهت سهولت به صورت پیش فرض برای هرکدام از این قسمت ها پیغامی را درج کرده است.

در اخرین قسمت تصمیم می گیرید که درخواست اعضای خبرنامه به صورت خودکار تایید شود یا منتظر تایید شما بماند

در پایان جهت ذخیره اطلاعات بر روی تایید کلیک می کنید. اگر در این مرحله از ثبت تغییرات منصرف شده اید دکمه انصراف را بزنید.