تنظیمات نظرسنجی

در این قسمت شما می توانید پیامی را که می خواهید پس از نظرسنجی برای کاربر نمایش داده شود را تغییر دهید

پس از آن می توانید از بین گزینه های موجود رنگ زمینه، رنگ خط دور کادرنظرسنجی و هم چنین ضخامت این خط را تنظیم کنید

در پایان بر روی دکمه ی ثبت تنظیمات کلیک می کنید

 

 

علاوه بر توضیحات ارائه شده، شما می توانید ویدیوی این قسمت را نیز مشاهده کنید