نمایش چارت نظرسنجی

در این قسمت پس از انتخاب سوال نظرسنجی از لیستِ سوال می توانید

برای هر کدام از نظرسنجی های خود نحوه ی نمایش اختصاص دهید

برای این کار کافی است از لیست کشویی باز شده حالت مورد نظر را انتخاب کنید

 

 

علاوه بر توضیحات ارائه شده، شما می توانید ویدیوی این قسمت را نیز مشاهده کنید